Averøy

Hundeklubb 

 

Klubben holder kurs med egne instruktører og leier inn eksterne instruktører ved behov for å heve kompetansen innad i klubben.

 

Påmelding eller ønske om kurs sendes klubben på mail.

 

 

   Planlagte kurs! 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

Godkjent instruktør gjennom NKK og kursholder for klubben    

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wenke R. Helset

     Trinn 1

     Tlf: 995 32 323