Averøy

Hundeklubb 

 

Klubben holder kurs med egne instruktører og leier inn eksterne instruktører ved behov for å heve kompetansen innad i klubben.

 

Påmelding eller ønske om kurs sendes klubben på mail.

 

 

   Planlagte kurs!

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

Godkjent instruktør gjennom NKK og kursholder for klubben    

 

                                                                               

 

 

 

 

 

  Wenke R. Helset

     Trinn 1

     Tlf: 995 32 323

 

 

 

Asbjørg Ingeborgvik

Trinn 1

 

Positiv bonde/lærer fra lokalmiljøet

som har konkurrert i lp og bruks

gjennom mange år.

Har oppnådd bl.a brukshund championat

på sin schäferhund Andra.

Asbjørg har også to andre raser og har hatt ulike raser også tidligere år.

 

Tlf: 480 35 345